Att föra el från norrbotten till stockholm

15:02
 |  3 Comments

Elområde api

I analysen, som omfattar länet och norra Västerbotten, slår man fast att övriga Sverige inte kan räkna med att det ska gå att överföra mer el från norr till söder.
 • Eldistributör


 • att föra el från norrbotten till stockholm


  1. Elnätsbolag

  Mindre el kan skickas från norr till söder. Norrbotten kommer behöva allt mer el framöver och därmed kan det bli mindre el som levereras till södra Sverige. Det visar en ny rapport.

  El stockholm

  Region Norrbotten och Västerbotten har gjort en analys av framtidens effektbehov i elområde 1. Från ett överskott på 3 Megawatt, MW, så minskar överskottet med 2 MW inom åtta år.


  Eldistributör

 • Ny rapport: Södra Sverige kan inte hämta mer el från norr. Behovet av el växer. Men södra Sverige kan inte räkna med att kunna hämta mer el från norr, enligt en ny analys. Överskottet av elproduktion i Norrbotten kommer att krympa ”betänkligt.”. Linda Nohrstedt.


 • Ellevio logo

   Regeringens förhoppning är att projektet kommer att säkra eltillgången i södra Sverige, där produktionen är betydligt mindre och där det stundtals råder brist. – Vi tredubblar investeringarna från norr till söder.

  Två elbolag samtidigt

  Exporten av el från norra till södra Sverige kan minska framöver, enligt Region Norrbotten. Men Svenska Kraftnät ser ingen risk för att det inte kommer finnas tillräckligt mycket el.

  Ett elområde

  Region Norrbotten: Mindre el blir över till södra Sverige. En analys av Region Norrbotten visar att överskottet i elproduktion kommer krympa oroväckande fram till år


  Elnät stockholm

  Våren gjorde flera arbetsplatser i Norrbotten en Förändringsresa. Den gick ut på att testa nya resvanor och byta ut en överenskommen andel tjänsteresor med bil mot tåg. En del medarbetare testade också att göra restid till arbetstid, genom att jobbpendla med tåg och räkna en viss del av restiden som arbetstid.


  Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023