Från vilken ålder fora

09:41
 |  1 Comments
 • från vilken ålder fora

 • Vad är fora

  Aktuellt Sänkt intjänandeålder Sänkt ålder för intjänande till Avtalspension SAF-LO med början 3 januari Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för intjänande till Avtals­pension SAF-LO från dagens 25 år till 22 år. Sänkningen av intjänandeåldern görs stegvis.

  Fora företagare

  För samtliga rapporteringar till Fora bör alla arbetstagare rapporteras med 10 siffror. Samordningsnummer och adressuppgift Om arbetstagaren saknar svenskt personnummer ska det rekvireras ett så kallat samordningsnummer från Skatteverket.

  Min pension

  16 augusti Efter sommarens semester ökar intresset för att byta jobb. Nytt jobb kan innebära helt nya förutsättningar när det gäller tjänste­pension och trygghets­försäkringar. Här är Foras tips till dig som planerar att byta jobb. Möt Foras medarbetare Olga tog steget från hovmästare till systemutvecklare.


  Kom Svenskt Näringsliv och LO

  Start Privat Förstå din tjänste­pension Så mycket betalas in Så mycket betalas in till din tjänstepension Inbetalningarna till Avtals­pension SAF-LO börjar den månad som du fyller 22 år och slutar när du fyller 65 år. Hur mycket din arbetsgivare betalar in pengar till din Avtals­pension SAF-LO beror på hur mycket du har tjänat under året.

  Den lägsta åldern för att

   Tjänstepension Avtalspension SAF-LO Är du privatanställd på ett företag med kollektivavtal? Då har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Så fungerar Avtalspension SAF-LO Din arbetsgivare betalar in pengar till din Avtalspension SAF-LO från det att du fyller 23 år.

   Rektor (för professorer) och HR-direktör

  Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller för alla, oavsett ålder. Läs mer i vår fördjupning om hur försäkringarna gäller efter Vanliga frågor om anställda som fyllt 65 Hur gäller de kollektivavtalade försäkringarna för arbetare som fortsätter jobba efter fyllda 65, och vad betalar jag som arbetsgivare?.
 • För bidragen på gymnasiet varierar
 • Det vanligaste för den

  Fora hanterar val och flytt av din tjänstepension. De hanterar också val av återbetalningsskydd och familjeskydd. En gång om året skickar Fora ut ett pensionsbesked med information om hur värdet av din tjänstepension har utvecklats under det senaste året, var pengarna är placerade och hur mycket du betalat i avgift.


  För bidragen på gymnasiet varierar

 • Din nyanställda kommer få ett brev från Fora. Där kan hen göra olika val kring sin tjänstepension. För ITP 1 gäller att du ska rapportera alla nyanställda över 18 år till Collectum oavsett vilken anställningsform de har eller hur mycket de jobbar.
 • Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023