Underordnad i en mening

18:01
 |  3 Comments
 • Underordnad betyder försumbar. Hur används


 • Underordnad synonym

  Dictionary Swedish-English U underordnad What is the translation of "underordnad" in English? sv volume_up underordnad = en volume_up subordinate Translations Examples Translator Phrasebook open_in_new SV "underordnad" in English volume_up underordnad {adj.} EN volume_up subordinate ancillary collateral dependent junior second secondary subsidiary.

  Underordnad betydelse

  Vissa centrala frågor har dock förpassats till underordnad ställning. However, certain essential issues have been relegated to secondary status. Grundläggande rättigheter intar en underordnad plats i de nuvarande fördragen. Fundamental rights are of secondary importance in treaties these days. subordinated pp.

  Kvinnan hade en underordnad roll.

  Är ett ställningstagande av en underordnad myndighet som ansvarar för landskapsvården inom ramen för det offentligas deltagande i ett förfarande för fastställande av en plan att anse som en administrativ miljövårdsåtgärd, i den mening som avses i artikel 2 a i direktivet?.

  Underordna i en mening. Underordna;

  English words for underordnad include subordinate, inferior, minor, dependent, subsidiary, secondary, second, junior, under and ancillary. Find more Swedish words at.

 • underordnad i en mening
 • (motsats: överordnad) (person) som har lägre

  Underordnad translated from Swedish to English including synonyms, definitions, and related words.

  I andlig mening är du

   Forumdiskussioner med ord (en) "underordnad" i titeln: Inga titlar med ord (en) "underordnad". Besök Nordic Languages forumet. Hjälp WordReference: Fråga själv i forumen. Se Google Översätts automatiska översättning av "underordnad".

  Underordnad betyder försumbar. Hur används

 • underordnad. (vanligen om person) som befinner sig under en annan, given person i en social hierarki ( inom militären eller i ett företag) Har du ingen underordnad anställd som kan ta hand om det? (som attribut till 'betydelse') mindre viktig. Det är av underordnat betydelse att det går fort.
  1. UNDERORDNADE Klausuler Ändra följande jag

  Var och en svarar på samma fråga - hur länge? Huvudbytet förbinder alla ytterligare element. Således har vi en enhetlig underordnad av underordnade. 2. Pappa berättade för mig / 1 att han aldrig hade sett sådana bröd / 2 och / att den nuvarande skörden är mycket bra / 3. En sådan mening är komplex. Den består av tre enkla.

  Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023