Beräkning skatt vid husförsäljning

13:37
 |  1 Comments

Reavinstskatt slopas

  Beräkningshjälp för din bostadsförsäljning. Här kan du beräkna din vinst eller förlust vid bostadsförsäljning, skatt på vinsten och möjligt uppskovsbelopp. Fyll i dina uppgifter i fälten nedan.


Skatt vid försäljning av bostadsrätt

Gör du förlust på bostaden får du istället tillbaka pengar på skatten. Läs vår artikel så lär du dig att räkna ut din vinst/förlust på din bostadsförsäljning och du lär dig räkna ut hur mycket skatt du skall betala eller få tillbaka. Våra smidiga kalkylatorer hjälper dig att räkna ut allt. Artikelns innehåll: 1.


Reavinstskatt villa schablon

En förlust får dras av med 50 procent. Om du säljer en näringsfastighet med vinst ska 90 procent av vinsten beskattas. En förlust får dras av med 63 procent. Du som har sålt en privatbostad kan använda tjänsten för att räkna ut hur mycket skatt du behöver betala på vinsten.


Skatteverket bostadsförsäljning

Kapitalvinsten från en husförsäljning beskattas för privatpersoner i inkomstslaget kapital (41 kap. 1 § IL). För att beräkna kapitalvinsten av en husförsäljning används allmänna beräkningsregler i 44 kap. IL och särskilda regler i 45 kap. IL som bara används vid beräkningen av kapitalvinsten från en husförsäljning.

  Räkna ut skatt 2023

När du ska deklarera husförsäljning av privatbostad (småhus, villa, fritidshus och bostadsrätt) är den skattepliktiga vinsten lika med den faktiska vinsten. Det vill säga att man inte tar någon hänsyn till inflation. Skatten brukar man ange till 22% men i praktiken är den 30% i inkomstslaget kapital. Men man kvoterar vinsten till 22/
 • beräkning skatt vid husförsäljning
 • Räkna ut skatt på pension

  Avdrag vid försäljning av hus & bostadsrätt. När du sålt en bostad måste du deklarera affären oavsett om man gör vinst eller förlust. Om du gör en vinst på din bostad efter alla avdrag skall du betala 22% i skatt på vinsten. Gör du en förlust efter alla avdrag får du istället ett förlustavdrag som du kan nyttja för att få.

  Undvika vinstskatt bostad

 • Skribent: Joakim Ryttersson. Uppdaterad: 31 augusti När man sålt sin bostad med vinst skall man betala 22 % i vinstskatt. Betalningen av denna skatt kan man helt eller delvis skjuta på framtiden. Det heter då att man gör uppskov, det vill säga man skjuter upp betalningen av skatteskulden på framtiden.
 • Undvika vinstskatt bostad


 • Deklarera försäljning av bostadsrätt

  + Skatt att betala Skatten är 22% av din vinst. Denna skall sättas in på ditt skattekonto hos Skatteverket. Helst skall beloppet sättas in INNAN februari för att undvika att betala en mindre ränta på beloppet till Skatteverket. Kontakta skatteverket för mer info om hur du sätter in pengar på ditt skattekonto. + Skatt att få tillbaka.

  Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023