Inlåst men inte utan rättigheter rapport

10:28
 |  1 Comments
 • Inom det arvsfondsfinansierade projektet
 • Inlåst men inte utan rättigheter. Civil

  INLÅST TTIGHETER 3 INLEDNING Både nationellt och runt om i landet pågår ett viktigt arbete för att utveckla och förbättra svensk tvångsvård, inklusive efterlevnaden av mänskliga rättigheter. I rapporten presenteras resultaten av års enkätundersökning om mänskliga rättigheter i den svenska tvångsvården.

   Nyheter om situationen för mänskliga

  ”Inlåst men inte utan rättigheter” är ett samarbete mellan RSMH och Civil Rights Defenders. Under – har vi tillsammans samlat kunskap och erfarenheter av personer som varit frihetsberövade. Vi har undersökt hur det ser ut med tillgången till de mänskliga rättigheterna, bedrivit.

  INLÅST MEN INTE UTAN RÄTTIGHETER EN

  Inlåst men inte utan rättigheter. Civil Rights Defenders arbetar för att bevaka situationen för mänskliga rättigheter på Sveriges låsta institutioner – i häkten, fängelser, på förvar och tvångsvårdsinstitutioner. Läs mer.

  4 Civil Rights Defenders,

  Publikationer, Sverige. 9 juni Som en del i projektet Tvångsvårdad men inte utan rättigheter släpper Civil Rights Defenders en ny rapport. I den presenteras en kartläggning över utbildning, fortbildning och utbildningsmaterial för kontaktpersoner, med syftet att identifiera vilken utbildning och vilket löpande stöd som behövs.

  Projektets övergripande syfte är att

   Projektet Inlåst men inte utan rättigheter drev RSMH tillsammans med Civil Rights Defenders. Två jurister arbetade med att bevaka de mänskliga rättigheterna för dem som vårdas på låsta institutioner, till exempel inom fängelser, häkten, förvar och psykiatrisk tvångsvård.

  Inom det arvsfondsfinansierade projektet

 • Vad innebär initiativet ”Inlåst – men inte utan rättigheter”? – Vi har fått en unik möjlighet att granska landets låsta institutioner, så som häkten och förvar, utifrån svensk och internationell rätt.


 • Sådana vårdkedjor beskrivs därför inte närmare

  Idag lämnar Civil Rights Defenders ett brev till Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell, och för kännedom för socialministern Lena Hallengren, där vi uppmärksammar utredningen på vikten av brukarinflytande i utredningen och att mänskliga rättigheter ska vara utgångspunkt och genomsyra alla frågeställningar som hanteras.

  SIP samordnad individuell plan ·

  Detta medför att brottsoffret sällan får sina rättigheter tillgodosedda, och inte heller hänvisas vidare till instanser som är relevanta för stöd, information och anmälan av brott. Det är också långt från självklart att personal ges utbildning i brottsoffers rättigheter och behov, eller i hur brottsoffer kan identifieras.
 • inlåst men inte utan rättigheter rapport


 • 4 Civil Rights Defenders,

 • Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023