Lärarförbundet löneförhöjning 2023

17:24
 |  2 Comments
 • lärarförbundet löneförhöjning 2023

  1. Lärarlönelyftet 2023

  8 september Stoppa lagförslaget om anmälningsplikt! Sveriges Lärare kräver att regeringen lyssnar på Sveriges lärare och studie- och yrkesvägledare och omedelbart drar tillbaka lagförslaget om anmälningsplikt.


  Sveriges lärare avtal 2023

  Industriparterna har i avtalen enats om en löneökningstakt på 4,1 procent den 1 april och 3,3 procent den 1 april Förutom löneökningar innehåller avtalen avsättningar till flexpension och höjning av avtalens lägsta löner med kr från den 1 april , allt inom märket.

  Löneökning lärare 2023

   Lönerevisionen för med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund sker den 1 september och avser de som är medlemmar i respektive förbund. Logga in för att ta del av avtalskommentar, dokument och ditt kollektivavtal.

  Nyexaminerad lärare lön

 • Löneavtalet gäller Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds medlemmar anställda inom avtalsområdet skolor, förskolor och fritidshem. Avtalet gäller för perioden 1 september till och med 31 augusti


 • Nyexaminerad lärare lön stockholm

  Anslaget för bidragsåret hösten och våren är tre miljarder kronor. Det höjer lönen för ungefär 67 lärare i Sverige. Skolverket fastställer bidragsramar för alla aktuella huvudmän utifrån Statistiska centralbyråns (SCB) elevstatistik.

  Lärarförbundet lön förskollärare

  Faktum är att flera fackförbund har krävt en högre löneökning för – bland annat LO-förbunden inom industrin, som begär ett lönelyft på 4,4 procent. Men återigen är det svårt att säga hur det ser ut i just din bransch och vad som kan innebära en bra löneökning för dig


 • Lärarförbundet lön förskollärare


 • Obehörig lärare lön

  Nya avtal inom industrin skrevs under på fredagen. Lönerna höjs med 7,4 procent i ett tvåårigt avtal - det är det nya märket. Avtalens lägsta löner höjs med 1 kronor. Men LO:s medlemmar får ingen låglönesatsning


  Förskollärare lön 2023

  Sedan Lärarförbundet bildades har målet varit att ena alla svenska lärare inom samma fackliga organisation. År besannas drömmen. – Det känns fantastiskt, framför allt när man tittar tillbaka på det år som gått och alla beslut vi tagit.
 • Nyexaminerad lärare lön
 • Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023