Sociala barn och familj malmö

14:43
 |  0 Comments

  Socialjouren malmö

Barn och familjer som önskar stöd samt orosanmälningar för barn + – Sök på din adress i rutan få att få fram rätt telefonnummer: Kontakta oss.

Socialtjänsten malmö rosengård

Socialtjänst. situation kan vända sig till socialtjänsten. Här utreds ärenden som rör barn och familj, boende, hemlöshet, försörjning, missbruk, hot och våld. Socialtjänsten har som uppdrag att ge stöd och hjälp till invånare som behöver det i Malmö stad.

Bergsgatan 54, malmö

Alla människor som befinner sig i en svår och utsatt situation kan vända sig till socialtjänsten. Här utreds ärenden som rör barn och familj, boende, hemlöshet, försörjning, missbruk, hot och våld.

Socialförvaltningen malmö

Familjebehandlare erbjuder råd, stöd och behandling vid behov av förändringar för barn och ungdomar mellan 0–18 år och deras föräldrar. Det är en biståndsbedömd insats som beviljas utifrån en utredning av socialsekreterare.

Socialtjänsten väster malmö adress

Barn- och föräldrastödet. Uppdaterad 14 juli Barn- och föräldrastödet vänder sig till familjer med barn 0–18 år som behöver någon att prata med för att få råd och stöd när allt känns jobbigt. All kontakt med oss är frivillig, kostnadsfri och det krävs inget bistånd.


Socialtjänsten malmö söder

  Stöd till unga med missbruk. Maria Malmö är en öppenvårdsmottagning för dig som är upp till 25 år och har problem med alkohol eller droger. Vi kan hjälpa dig och dina anhöriga med kostnadsfri information, rådgivning och behandling.


Socialtjänsten malmö orosanmälan

 • Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vänder sig till barn och ungdomar som är under 18 år och till förälder till barn under 18 år. BUP träffar barn och ungdomar som behöver hjälp på grund av psykisk ohälsa. Inom BUP arbetar bland annat psykologer, kuratorer och läkare. De flesta som arbetar inom BUP är också utbildade psykoterapeuter.
 • sociala barn och familj malmö


 • Socialtjänsten malmö orosanmälan
 • Socialtjänsten malmö logga in

  Kyrkan har ett uppdrag att sprida Guds kärlek och visa att den räcker för alla och att de är verklighet för var och en. Tisdagar kl. Sångstund kl. På Öppet hus kan du och ditt barn leka, pyssla, fika och umgås med andra vuxna och barn. Varje gång är det också sångstund i kyrkan.

  Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023