Personliga böter personalliggare

14:32
 |  3 Comments
 • personliga böter personalliggare
 • Id06 skatteverket

  Personalliggare i byggbranschen. Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass.

  Anmäla byggarbetsplats skatteverket

  Vad händer om lagen om personalliggare inte följs? Det finns olika kontroll-/sanktionsavgifter för de fall lagen inte följs. Sanktioner för byggherren. Inte anmält byggstart: kr/byggarbetsplats; Elektronisk utrustning för personalliggare saknas: kr; Inte hållit den samlade personalliggaren tillgänglig för Skatteverket.

  Elektronisk personalliggare

  PERSONALLIGGARE Personalliggarna har haft effekt för restaurangbranschen, visar Skatteverkets nya studie. Lönesumman ökar hos de företag som haft besök. Det har även blivit fler anställda inom branschen.


   När behövs personalliggare bygg

  Kiosken drivs i huvudsak av oavlönad personal och en ”anställd” person. Ska föreningen föra personalliggare? Att föreningen är skattebefriad är inget som i sig fritar den från att föra personalliggare. Om föreningen ska föra personalliggare eller inte beror på hur dess kostnader är fördelade.

 • Glömt id06 hemma


 • Bokföra kontrollavgift personalliggare

  Vad är en personalliggare? En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på till exempel en byggarbetsplats eller i en verksamhetslokal. Den ska uppdateras dagligen och vara tillgänglig om Skatteverket gör ett kontrollbesök.

  Glömt id06 hemma

 • En personalliggare kan föras manuellt (i bokform). Den ska då vara inbunden, och sidorna ska vara förnumrerade. Det betyder att du inte kan använda lösa papper eller exempelvis ett spiralblock. Skatteverket har tagit fram en manuell personalliggare som du kan använda. Beställ manuell personalliggare (SKV ).


 • Bokföra kontrollavgift personalliggare
 • Personliga böter id06

  Vad händer om lagen om personalliggare inte följs? Det finns olika kontroll-/sanktionsavgifter för de fall lagen inte följs. Sanktioner för byggherren. Inte anmält byggstart: kr/byggarbetsplats; Elektronisk utrustning för personalliggare saknas: kr; Inte hållit den samlade personalliggaren tillgänglig för Skatteverket.

  Next personalliggare

   Böter per person: Arbetsgivaren kan få betala 2 kronor per person som vistas på arbetsplatsen men som inte finns med i personalliggaren. På byggarbetsplatser är det entreprenören som kan få betala denna typ av böter. Skatteverket gör en bedömning om vem som finns på arbetsplatsen.


  Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023