Avledning vad det betyder

15:38
 |  1 Comments

  Avleda

Vad betyder avledning? (bland annat) ordbildning med hjälp av ändelse eller förstavelse eller ljudväxling; ord som är bildat på så sätt (mörkna av mörk, bese av se, svälja av svalg) || - en; - ar Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, e upplagan

Sammansättning

Avledning kallas en form av ordbildning där ett tilläggsmorfem, som inte kan fungera som ett självständigt ord, tillfogas ett befintligt ord (som då blir rotmorfem). De morfem som tillfogas kallas avledningsmorfem. Avledningsmorfem som står till vänster om rotmorfemet kallas prefix och de som står till höger kallas suffix.

Avledning synonym

avledning Svenska [ redigera] Substantiv avled ning (grammatik) ord som bildats genom att man på ett annat ord tillagt ett eller flera affix; emellertid räknas inte grammatiska böjningar av ord som avledningar "Plastig" är en avledning av "plast". Av substantivet trauma kan man skapa olika avledningar, t ex posttraumatisk och traumatisering.

Obestämd singular: avledning. Bestämd singular:

Vad betyder Avledning? Avledning kan ha flera betydelser beroende på sammanhanget, men i allmänhet kan det betyda att något härrör från eller kommer från något annat, eller att något är en följd av något annat.


Avledning. Avledning innebär att

 • avledning subst. avledningsmanöver subst. avledningsändelse subst. avlelse subst. avleverera verb avleverering subst. Till alla ordböcker.
 • Avledning. Avledning innebär att

 • Avledning syftar vanligtvis till

   Avledning syftar vanligtvis till den språkliga termen avledning, som är benämningen för ett ord som har bildats genom att man tillfört ett eller flera affix till ordet. Ett exempel på avledning är svamp - ig, där svampig då är en avledning av svamp.

  Vad betyder avledning? avledning substantiv.

  Vad betyder avledning? Det saknas betydelser. Föreslå nya betydelser av avledning. Hur kan ordet avledning användas? Det saknas exempel på hur avledning kan.

 • avledning vad det betyder
 • Se nedan vad avledning betyder

  Avledning 5 Hajmusik 6 Faktorer som påverkar intoning – beskrivet i litteratur 6 Gruppstorlek och personaltäthet i förskolan 6 Personalens kompetens 7 3 Tidigare forskning 8 Hur beskrivs intoning i forskningen? 8 Känsloreglering och relationer i förskolan 8 Avledning - vad säger forskning? 9.

  Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023