Var 25 december ursprungligen en hednisk helgdag

17:51
 |  0 Comments

Hur firade man jul förr

Julen i Sverige är ursprungligen en hednisk tradition som övertagits av kristendomen, och genom denna firas till minne av Jesu födelse. Det allmänna julfirandet kulminerar i Sverige på julafton den 24 december, även om hela perioden från första advent och framåt präglas av förberedelser inför julfirandet.


 • Hur firas jul
 • Varför firar vi jul i sverige

  Jul är en huvudsakligen kristen högtid som firas årligen till minne av Jesu födelse. Vilket datum denna inträffade är inte känt. Men firande sker framförallt den 25 december, av miljarder människor över hela världen. Högtiden förbereds genom firandet av advent och firas från Jesu födelse på julnatten fram till trettondedag jul.

  Hur firas jul

 • Juldagen, 25 december; Annandag jul, 26 december (varierar, exempelvis Dagens Nyheter utkommer inte, men Göteborgs-Posten har traditionellt sett utkommit, 20var den dock helt tidningsfri) Se även. Bankdag; Öppettider i Sverige; Lagen om allmänna helgdagar; Flaggdagar i Sverige; Referenser.
 • Konstiga svenska jultraditioner

  Island. Jul, eller Jól (isländskt uttal: [ˈjoːul̥]), firas i Island, och var ursprungligen en hednisk festival. När kyrkklockorna officiellt ringer in julen på eftermiddagen den 24 december, är det egentligen bara en del av ett firande som sträcker sig från advent till trettondedag jul.


 • var 25 december ursprungligen en hednisk helgdag

 • Hur firar man jul i sverige

  Det är från dessa föreställningar kopplade till ljus, mörker och årets gång, som den svenska ljushögtiden runt den 13 december ursprungligen härstammar. [8] Traditionen med en ljusbringande kvinnogestalt kan ha sitt ursprung i en hednisk ljusgudinna; [3] Luciahögtiden skulle därmed kunna vara ett exempel på kristianisering.

 • Konstiga svenska jultraditioner
 • När är det jul i sverige

  Juldagen – 25 december. Rörliga helgdagar. Rörliga helgdagar som beror på när påsken infaller, mellan 22 mars och 25 april. De är inte nationella enligt lag men firas i hela landet. Karnevalstisdagen – Tisdagen före askonsdagen, (fettisdagen). Traditionell fest som föregår påskfastan.

  Vilket land kommer julen ifrån

   Vikingarnas jól var en hyllning till gudarna. Det är den troliga orsaken till att Jesu födelsedag förlades två dagar senare. Konstantin firade för första gången jul den 25 december år , och när han året därpå avled, uppdrogs det åt den nye påven i Rom, Julius I, att besluta i ärendet. Ett par år senare slog påven fast att.

   Hur firar man jul i spanien

  Detta liknar mycket det sätt på vilket kristna firar den 25 december som jul, trots att det ursprungligen var en europeisk hednisk helgdag, Saturnalia, som firade vintersolståndet. Skillnaden är att i fallet med Yalda Night behölls den ursprungliga högtiden mer eller mindre intakt och ersattes inte med en ny muslimsk högtid.

  Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023