Fiskars anställda

12:20
 |  0 Comments
 • Fiskars ledningsgrupp


 • Fiskars group

  Fiskars Group is the global home of design-driven brands for indoor and outdoor living. Our brands include Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford, and Wedgwood.


 • fiskars anställda


 • Fiskars styrelse

  Fiskars Group | 52, followers on LinkedIn. Fiskars Group is the global home of design-driven brands for indoor and outdoor living.

  Fiskars ab

  Vårt hållbarhetsarbete styrs av vårt syfte: att skapa nyskapande design för en extraordinär vardag. Vi vill utmana slit-och-släng-kulturen med nyskapande design och göra vardagen extraordinär. Det här åtagandet styr vårt beslutsfattande och vi följer regelbundet upp framstegen mot våra mål på alla nivåer i bolaget.


  Fiskars ledningsgrupp

 • Members of the Leadership Team as of July 10, Nathalie Ahlström, President and CEO // Jussi Siitonen, Chief Financial Officer & deputy to the CEO // Christian Bachler, Executive Vice President, Business Area Vita // Johan Hedberg, Chief Sales Officer, Americas and President, Americas // Peter Holmberg, Chief Digital Officer // Gennady.


 • Fiskars yhteystiedot


  1. Fiskars historia

  Centrala uppgifter för ledningsgruppen är även att utveckla en enhetlig Fiskarskultur, internt samarbete och befrämja gemensamma utvecklingsprojekt. Fiskarskoncernens ledningsgrupp samlas regelbundet, i genomsnitt en gång i månaden. Verkställande direktören ansvarar för de beslut som ledningsgruppen har fattat och medlemmarna i.

  Fiskars produkter

   Fiskars Group, Fiskars Oyj Abp är ett finländskt industriföretag med huvudkontor på Kägeludden i Esbo [2] och hemort i staden Raseborg. Fiskars är Finlands äldsta företag och har sina rötter i Fiskars bruk. [3] År var koncernens produkter kopplade till hem, uteliv, inredning och dukning.

  Fiskars yhteystiedot

  Fiskars är en av de officiella samarbetsparterna i Statsrådets kanslis Finland projekt. I enlighet med festårets tema "Tillsammans" har Fiskars anställda under det senaste året arbetat.

  Fiskars pressmeddelande

  På Brödtorp gård tilldelades de anställda julpenningar Även om vi på Fiskars museum och Pojo lokalhistoriska arkiv inte är så lyckligt lottade kommer vi ändå att få julledigt och därför har vi.

  Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023