Medeltida byggnadsverk i dalsland

13:00
 |  1 Comments
 • En 3d-animerad bild som visar

 • Experterna är ense om
 • De gamla ruinerna vid Edsleskogs

  En medeltida mordgåta, en helgonkult och en glömd del av svensk historia – om arkeologerna har rätt om sitt fynd var Dalsland betydligt viktigare under medeltiden än vad många trott.

  › sveriges historia › medeltiden.

  Arkeologer gräver fram dold medeltidskyrka i Dalsland. Arkeologer från Lödöse museum. Arkivbild: Ian Schemper. Den 24 till 28 juni kommer arkeologer från Lödöse museum att undersöka ett av Dalslands största historiska mysterium: ruinerna av Edsleskogs gamla kyrka.


  Experterna är ense om

 • Tio-i-topp: Medeltidens mäktigaste byggnadsverk. Medeltiden har gett oss otroligt många byggnadsverk - och de flesta av dem kan man fortfarande besöka. Vi har samlat de 10 mäktigaste.
  1. Det medeltida Dalsland bestod huvudsakligen

  Av de många medeltida kyrkor som funnits har 30 helt försvunnit, en är bevarad som ruin och av 15 återstår större eller mindre murverkspartier i senare ombyggda eller nyuppförda kyrkor.

  En 3d-animerad bild som visar

  Dalaborg är en ruin efter en medeltida borg belägen på en udde strax norr om Dalbergsåns utlopp i Vänern i Bolstads socken i nuvarande Melleruds kommun i östra Dalsland. Dalaborg byggdes och förstördes under Engelbrektsfejden.

  Ning i Dalsland under medeltiden.

   Brevet är unikt – i övrigt är i princip alla dokument kring den medeltida byggnaden försvunna. Kan vara ännu äldre År brann Edsleskogs tegelkyrka ner efter ett åsknedslag och den nya som byggdes upp var betydligt mindre.

  Projektet Dalslands medeltida kyrkor håller

  Dalsland på Arns tid handlar om det medeltida Dalsland. Här berättas om hur det i Dalsland byggdes både kyrkor och borgar, i en tid då Dalsland var centralt beläget i ett västsvenskt-norskt maktområde.

  Kyr korna och deras

  Arbetet syftar till att öka kunskapen om de medeltida takkonstruktioner och hur de är uppbyggda. Genom att göra en inventering och byggnadsundersökning av två takkonstruktioner i medeltida kyrkor. Resultatet av studien är tänkt att öka kunskapen av denna typ av byggnadsverk, dess kulturhistoriska värden och ge underlag för en.

 • medeltida byggnadsverk i dalsland

 • Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023