Vem betalar för överblivna läkemedel

17:06
 |  3 Comments

  Apoteket kronan

Samla ihop dina gamla eller överblivna läkemedel och kom in till oss så får du dubbla bonuspoäng! Nu i maj startar Apoteket återigen Den Stora Läkemedelsinsamlingen. Ta reda på hur du kan bli en miljöhjälte här.
 • Sortering av läkemedelsavfall
 • Sortering av läkemedelsavfall

 • Överblivna läkemedel ska lämnas in till apotek. Även överblivna läkemedel till husdjur ska lämnas in till apoteket. Skölj inte ur läkemedelsförpackningar, lämna in förpackningar som innehåller läkemedelsrester till apotek.


 • Gammal medicin farligt

  Mediciner/läkemedel. Mediciner och andra läkemedel kan skada både djur och natur om de inte tas om hand på rätt sätt. Apoteken tar emot överblivna eller för gamla mediciner, även cytostatika (cancermedicin). Använd gärna apotekens genomskinliga påse när du lämnar in överblivna läkemedel så underlättar du deras fortsatta hantering.

  Vad gör apoteket med gamla mediciner

  Högkostnadsskydd för läkemedel på recept. Högkostnadsskyddet begränsar dina kostnader för medicin på recept. Det innebär att du betalar högst 2 kronor under ett år för mediciner som ingår i den så kallade läkemedelsförmånen. Överstigande kostnad betalar regionerna för.

  Högkostnadsskydd medicin

  Vi svenskar är duktiga på att lämna tillbaka läkemedel. Totalt samlade Apoteket in ton överblivna läkemedel under , men vi använder också mycket mediciner. Lite drygt 6,6 miljoner personer tog ut minst ett läkemedel under , vilket är närmare 7 av 10 svenskar.

  Blisterförpackning läkemedel

  Staten subventionerar, det vill säga ger ekonomiskt stöd, när du behöver läkemedel och en del andra varor vid vissa sjukdomar. De flesta läkemedel som skrivs ut på recept är subventionerade. Det skydd mot höga kostnader som lagen ger kallas i dagligt tal för högkostnadsskyddet.


  Överblivna läkemedel meds

   Läkemedel utan förmån För läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna innebär de nya reglerna att apoteken är skyldiga att erbjuda patienten ett utbyte till ett likvärdigt utbytbart läkemedel inom förmånen om sådant finns. Patienten kan motsätta sig utbyte, men betalar då kostnaden själv.

  Läkemedelsförpackningar

  Allmänhetens överblivna läkemedel ska lämnas in till apotek för att bevara vår rena miljö. Alla apotek inom Apoteksgruppen tar emot dina överblivna läkemedel. Vi samlar in läkemedel i en genomskinlig påse som vi sedan skickar in för kontrollerad förstöring. Om du inte vet hur du ska göra kan du alltid fråga vår personal om hjälp.


 • vem betalar för överblivna läkemedel


 • Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023