Akademiska hus jsp

17:08
 |  1 Comments
 • akademiska hus jsp

 • – Som partner i projektet upplåter

  Latest news 15 September Akademiska Hus helps bring new undergraduate and graduate student housing to Flemingsberg Campus 25 August Natrium on Medicinareberget in Gothenburg is now complete 21 August Akademiska Hus invests for Amerikanska Gymnasiet.
 • Leder innovation och hållbar
  1. I huset finns sammanlagt 14

  Jag har läst igenom och accepterar Akademiska Hus Villkor för Mitt Campus. När du väljer att skapa ett konto för Mitt Campus kommer Akademiska Hus behandla dina personuppgifter för att kunna skapa och hantera ditt konto. Läs mer om Akademiska Hus personuppgiftsbehandling och vilka rättigheter du har här.


  @akademiskahus. Kul aktiviteter på

  Akademiska Hus is a wholly owned Swedish Government enterprise with the mission to own, develop and manage property with a focus on educational and research activities — like colleges and universities — and to conduct related business. Its operations are carried out on a businesslike manner, with market rents, to generate a return.

  Logga in för att

  Organisation. I Sverige finns 51 lärosäten på sammanlagt 29 orter. Akademiska Hus är den klart största fastighetsägaren inriktad på svenska lärosäten med en marknadsandel på 60 procent av den totala arean. Vi är huvudsakligen organiserade utifrån från tre enheter: projektenheten, fastighetsenheten samt teknik- och service-enheten.

  Leder innovation och hållbar

 • Net revenue: SEK billion Market share: 60 percent Projekt portfolio: SEK billion Our mission “The mission of Akademiska Hus is to own, develop and manage properties for universities and colleges, with a primary focus on education and research activities.

 • Bolag Akademiska Hus och Chalmersfastigheter

   Akademiska Hus Aktiebolag är ett svenskt statligt ägt bolag med uppgift att äga, utveckla och förvalta fastigheter vid landets universitet och högskolor. Fastighetsbeståndet omfattar över tre miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta och har ett fastighetsvärde på miljarder kronor (enligt årsredovisningen [ 2]).


  Johanneberg Science Park AB (JSP)

  Akademiska Hus | 16, followers on LinkedIn. Tillsammans för ett starkare Kunskapssverige. | We are one of the largest property companies in Sweden and by focusing on universities and colleges we build and manage sustainable knowledge environments that satisfy many aspects of life. Our long experience and focus on trends in the academic world allow us to build both innovatively and for the.

 • Johanneberg Science Park AB (JSP)

 • På Johanneberg Science Park erbjuder

  Page 84 and AKAdEmISKA HuS FINANCIAL REP; Page 86 and AKAdEmISKA HuS FINANCIAL REP; Page 88 and AKAdEmISKA HuS FINANCIAL REP; Page 90 and AKAdEmISKA HuS FINANCIAL REP; Page 92 and AKAdEmISKA HuS FINANCIAL REP; Page 94 and AKAdEmISKA HuS FINANCIAL REP.


  Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023