Tjänstepension föräldraledighet

18:49
 |  1 Comments

Kompensera pension föräldraledighet

  Vad som händer med dina pensionsinbetalningar under föräldraledighet beror på om du har tjänstepension (ITP) eller inte. Läs om vad som gäller. Tillhör du tjänstepensionen ITP2, är det vanligt att företaget fortsätter att betala till din tjänstepension under elva månader.

Kvinnofälla föräldraledighet

 • Inom privat sektor betalas det inte in någon tjänstepension vid obetald föräldraledighet och jobbar du deltid så minskar insättningen till din tjänstepension. Detta gör att pensionen påverkas mer jämfört med om du arbetat inom stat, kommun eller region.


 • Kvinnofälla föräldraledighet
 • tjänstepension föräldraledighet

 • När blev föräldrapenning pensionsgrundande

  5 oktober Är du föräldraledig får du ingen lön från din arbetsgivare. Då görs det inte heller några inbetalningar till din tjänste­pension. Men genom en försäkring som heter premiebefrielse­försäkring kan du ändå få pengar inbetalda till din tjänste­pension, Avtals­pension SAF-LO.

  Hur beräknas pensionsrätt för barnår

  Normalt sett fortsätter du att tjäna in tjänstepension när du är föräldraledig. Men det fungerar lite olika beroende på om du har ITP 1 eller ITP 2. Har du ITP 1 fortsätter du att få pengar till din tjänstepension när du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan.


  Tjänstepension föräldraledighet utan kollektivavtal

  Är du ledig på deltid som förälder enligt föräldraledighetslagen betalas din tjänstepension in som om du skulle arbetat heltid. Om du har lönetillägg på din utbetalda lön, är de också pensions­grundande. Har du föräldrapenning­tillägg från din arbetsgivare, räknas det inte med.


   Tjänstepension föräldraledig itp1

  Tjänstepension under föräldraledighet. Du som är anställd på ett företag med kollektivavtal får tjänstepension. Det innebär att din arbetsgivare betalar in ett antal procent av din lön extra till din pension varje månad. Din tjänstepension heter ITP 1 eller ITP 2. Men om du är föräldraledig får du inte din vanliga lön.

  Allmän pension föräldraledighet

  Något som kan underlätta är de förmåner vi som arbetsgivare erbjuder dig. Kanske kan du inte nyttja alla förmåner vi erbjuder, men några av dem. Kompetensstegar. Friskvårdsbidrag. Förmånlig tjänstepension. Löneväxling för pensionssparande. Kostnadsfri öppen sjukvård. Företagshälsovård - samtalsstöd. Flextid.


  Pensionsrätt för barnår

  Det finns en ny och en äldre variant av tjänstepensionsavtalet. Det är din arbetsgivare som betalar din tjänstepension och du bestämmer själv hur den ska placeras. Du kan välja att placera din tjänstepension hos oss. Då får du en traditionell pensionsförsäkring. Det är ett tryggt och enkelt pensionssparande.

  Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023