Metall avtal 2020

09:43
 |  3 Comments

Avtalslagen 2020

1 april 2,4 procent Avtalsperioden Avtalen började gälla från den 1 november och löper ut den 31 mars Avtalsperioden är totalt 29 månader, fördelat på 17 månader och 12 månader. Det sista avtalsåret är uppsägningsbart. Denna uppsägning ska i sådant fall ske den 30 september Avtalet upphör då att gälla den 31 mars

If metall lön 2023

GEMENSAMMA METALL 1 november –31 mars 1 Förteckning över övriga avtal och överenskommelser som gäller mellan parterna Huvudavtal mellan SAF – LO.

  Teknikavtalet löneökning 2022

2 Teknikavtalet IF Metall Teknikavtalet IF Metall 3 Teknikavtalet IF Metall 1 november –31 mars Det tidigare s.k.”Verkstadsavtalet” mellan VF och Metall har omarbetats och benämns numera ”Teknikavtalet IF Metall”. I äldre avtalstexter förekommer organisationernas tidigare namn och förkortningar liksom den tidigare.

If metall avtal lön

 • Nyheter Nyhet 03 nov. Nya kollektivavtal är tecknade Industrins avtalsförhandlingar är klara och nya kollektivavtal är på plats. Avtalen som Teknikföretagen har tecknat med IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer gäller från och med den 1 november till och med den 31 mars
 • If metall avtal lön
 • Riksavtal if metall

  Avtal om industriell utveckling och lönebildning mellan IKEM - Innovations- och kemiarbetsgivarna och IF Metall för I-avtalet 76 Arbetstidsförkortning 81 Avtal om riktlinjer för arbetsmiljöfrågor 83 Utdrag ur huvudprotokollet från förhandlingar avseende avtal för 86 7.

  Huvudavtalet ger stora möjligheter till

  Tyska IG Metall tecknar bra avtal för stålindustrin Vilken roll spelar tyska avtal i Sverige? Info 4 Vi snackar avtal Info 2 Hög tid att motionera till avtalsrådet Info 1 – ett superår för att vara med och påverka Info 2 Alla avtal i mål efter unik avtalsrörelse Info 1 Avtal som stärker pensionen
 • metall avtal 2020
 • Avtalen som Teknikföretagen har tecknat med

  Industrifacket Metall 1 december – 30 april KOLLEKTIVAVTAL. Motorbranschens Arbetsgivareförbund, vinner detta avtal genast tillämpning för.


  Industriarbetsgivarna - Stål- och metallindustrin.

   Fack och arbetsgivare inom industrin har enats om löneökningar på 5,4 procent i 29 månader. Däremot blir det ingen retroaktiv löneökning från den 1 april. Artikeln har tillförts en rättelse. – Det här avtalet innehåller en högre årstakt än det förra avtal vi tecknade. Årstakten ligger på 2,23 procent och det här kommer att.

  Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023