Isläget baggensfjärden

14:27
 |  1 Comments

Israpport nacka

  Is till havs. Iskartan visar is på havet, Vänern och Mälaren. Isen analyseras av en isexpert utifrån observationer och satellitbilder. Satellitbilderna visar is och ytvattentemperatur till havs. Kartan är en generell analys och isen kan se helt annorlunda ut lokalt. Gör alltid en egen bedömning av isen där du befinner dig.


Israpport mälaren

Baggensfjärden är en fjärd i Stockholms inre skärgård mellan Boo, Ingarö och Saltsjöbaden. Namnet är dunkelt men kan ha något att göra med ordet "bagge". Det har från början troligen inget att göra med talets sjöhjälte Jakob Bagge, fastän denne ägde och skrev sig till gården Boo vid Baggensstäket.

 • Israpport smhi


  1. Israpport källtorpssjön

  Den första kartan visar Finska områdets förenklat isläget. De bytbara kartorna visar tidpunktens normala (=normaali) isläge (– median), senaste veckans situation, fjolårets motsvarande situation, samt isbrytarnas nuvarande positioner.

  Israpport drevviken

  Baggensstäket är ett sund i Stockholms skärgård, mellan Värmdö och Södertörn. Det utgör en farled mellan Baggensfjärden och Lännerstasundet. Farleden fortsätter norrut genom Skurusundet till Stockholm. Sundet är grunt och smalt och kan passeras endast av små fartyg och båtar med upp till 3 meters djupgående. Den smalaste.

  Israpport smhi

 • Baggensfjärden är en fjärd Stockholms inre skärgård Boo, Ingarö Saltsjöbaden. Namnet är dunkelt men kan ha något att göra med ordet "bagge". [ 2] Det har från början troligen inget att göra med talets sjöhjälte Jakob Bagge, fastän denne ägde och skrev sig till gården Boo Baggensstäket. Geografi.

 • Israpport stockholm

  Hej! -Hm sjösätta nästa vecka vid Saltsjö-Duvnäs och fara söderut via Baggensfjärden, ner mot Gålö. -Går det?.

  Israpport norrviken

  It's located on the coastal egde of Värmdö, with panoramic windows overlooking the bay Baggensfjärden. The menu is inspired by the surrounding nature and seasonal products. Artipelag is also an art museum, offering exhibitions related to art, architecture and nature.
 • isläget baggensfjärden


 • Hellasgården israpport

  Om du har varit ute någonstans eller hört något om isläget i Stockholms län (och närliggande), skriv och berätta här! En bra israpport innehåller följande: Datum och tid. Plats, inkl länk till Google Maps, Apple Maps eller liknande. Istyp (svartis/kärnis, stöpis osv). Ytans karaktär och förekomst av snö.

  Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023