Vilka naturtillgångar har italien

15:30
 |  1 Comments

Italien historia

  Italien har ont om naturtillgångar. Olja utvinns visserligen i södra Italien och naturgas i Podalen i norr, men det täcker bara en liten del av behovet. I övrigt utvinns bland annat koppar, fältspat, pimpsten, salt, gips, lera och ämnen som används för att tillverka cement. Italien har dessutom sin berömda marmor i Carrara.

  Italiens klimat

Italiens geografi Innehåll Antal invånare: 59 () Huvudstad: Rom Geografi Italien skjuter ut som en stor stövel i vattnet ned mot Afrika och delar Medelhavet i en västlig och en östlig del. Landet är mil långt från norr till söder och har en sammanlagd kuststräcka på mil. I norr avgränsas Italien av Alperna Visa all text.


Italien befolkning

 • Italien består från norr till söder av nästan hela södra sidan av Alpkedjan söder om dess vattendelare, hela Poslätten, Apenninska halvön, Sicilien, Sardinien – de två största öarna i Medelhavet – och många andra mindre öar. Italien liknar en stövel till formen.


 • vilka naturtillgångar har italien


 • Rolig fakta om italien

  Italien kan delas in i tre regioner med karakteristiskt klimat: Alperna, Poslätten och Apenninska halvön. I regionen längst i norr på Alpernas sydsluttningar är klimatet likt det i schweiziska och österrikiska Alperna. Nederbörden är dock rikligare, generellt över 1 mm per år, och når över 2 mm i bergsmassiven. Sommaren är.

  Natur i italien

  Naturresurser eller naturtillgångar är ekonomiska tillgångar som existerar i naturen utan människans inblandning. Ur vissa naturresurser kan råvaror eller primärenergi utvinnas. I motsats till naturresurser står processade och odlade resurser. Naturresurser kan indelas i förnyelsebara (till exempel vind, sol och skog) respektive de ej.

  Italiens ekonomi

  Jämlika levnadsvillkor innebär en rätt att leva som den individ en är, att vara hu- vudperson i sitt liv. Naturtillgångar och energi Nigeria är Afrikas största oljeproducent och har världsdelens största reserver av naturgas. Nästan all olja som pumpas upp går på export som råolja. Oljeindustrin har orsakat stora miljöskador.
 • Italien befolkning
 • Vad importerar italien

  Balkanhalvön eller enbart Balkan (från turkiskans balkan för "skogklädda berg") är ett historiskt och geografiskt namn som sedan början av talet används för att beskriva ett område i sydöstra Europa. Namnet är lånat från Balkanbergen trots att dessa varken är halvöns högsta eller mest centrala berg.

  Italien statsskick

  De senaste åren har Italien brottats med stora ekonomiska problem. Italien – Geografi och klimat Italien skjuter ut som en stor stövel i vattnet ned mot Afrika och delar Medelhavet i en västlig och en östlig del. Landet är mil långt från norr till söder och har en sammanlagd kuststräcka på mil.
 • Natur i italien
 • Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023