Ansöka om målsägandebiträde

17:54
 |  0 Comments

Rätt till målsägandebiträde

Målsägandebiträde. Under rättegången kallas brottsoffret för målsägande. Åklagaren kan ansöka hos domstolen om målsägandebiträde, en advokat som ska tillvarata målsägandens intresse i domstolen. Målsägandebiträde kan du få om du är brottsoffer (målsägande) och har blivit utsatt för till exempel sexualbrott, misshandel.

Målsägandebiträde barn

Om du som målsägande saknar målsägandebiträde, men ändå vill ha ett personligt stöd under rättegången, får du ta med en stödperson som sitter bredvid dig under rättegången. Det kan vara vem som helst, en familjemedlem eller vän, som rätten tycker är lämplig.

Målsägandebiträde kostnad

  Om åklagaren eller den tilltalade har överklagat domen i ansvarsdelen, ska ett målsägandebiträde förordnas i högre rätt under de förutsättningar som anges i 1 §. Vid bedömningen av om målsäganden har behov av ett målsägandebiträde i högre rätt ska det även beaktas. 1. om målsäganden ska höras.

Målsägandebiträde uppgift

Det är inte helt lätt att byta målsägandebiträde men om du anser att ditt nuvarande målsägandebiträde inte kan tillvarata dina intressen på bästa sätt och det i sin tur eventuellt leder till samarbetssvårigheter och liknande kan det finnas möjlighet att byta.

  Målsägandebiträde lön

Du kan ansöka om målsägandebiträde hos polisen men det är domstolen som beslutar om du har rätt till ett målsägandebiträde. Du har rätt att välja vilken jurist / advokat som du vill ha som målsägandebiträde. Om du inte har något specifikt önskemål, väljer domstolen ut ett.


 • ansöka om målsägandebiträde
 • Vill inte vara målsägande

  Under rättegången kallas brottsoffret för målsägande. Åklagaren kan ansöka hos domstolen om målsägandebiträde, en advokat som ska tillvarata målsägandens intresse i domstolen. Se hela svaret på
 • Lag om målsägandebiträde
 • Lag om målsägandebiträde

 • Vad är skillnaden mellan målsägandebiträde och åklagare? Under rättegången kallas brottsoffret för målsägande. Åklagaren kan ansöka hos domstolen om målsägandebiträde, en advokat som ska tillvarata målsägandens intresse i domstolen.
 • Vad är målsägandebiträde

 • Vad är målsägandebiträde

  Även om åklagaren meddelat att hon kan företräda Astrid i hovrätten om målsägandebiträde inte förordnas vill Astrid att Conny ska vara hennes målsägandebiträde även i hovrätten. Conny är tveksam till att överklaga tingsrättens dom, men tar kontakt med Astrids vårdnadshavare för att erhålla en fullmakt för att kunna.


  Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023