Lön handels 2023 timlön

18:28
 |  0 Comments
 • Handels lägsta lön

 • Handels kollektivavtal pdf

  Den 1 april höjs timlönerna för butiksanställda över 18 år med 6,69 kronor. Varje anställd är garanterad 80 procent av höjningen, det vill säga 5,35 kr. Resten (1,34 kronor) kan fördelas i en lokal pott på arbetsplatsen som fack och arbetsgivare förhandlar om.

  Handels lön, ob

  Din nya lön gäller från 1 april , men löneökningen betalas inte ut förrän tidigast i maj. Du kan fråga din arbetsgivare när de tänker betala ut din löneökning. Du kan också vända dig till fackklubben på din arbetsplats om du har frågor.

  Handels lön 2023 17 år

   Just nu pågår avtalsrörelsen, där vi förhandlar om nya löner och villkor i kollektivavtalen. Vi förhandlar fram ungefär 25 olika avtal för bland annat dig som jobbar i butik, lager, e-handel, som frisör, florist eller tjänsteman. Avtalen bestämmer löneökningar, ob-ersättning och andra viktiga regler på jobbet.
 • lön handels 2023 timlön


 • Handels kollektivavtal 2023

  Ålder Timlön Månadslön. 16 år 88,34 14 17 år 90,81 15 18 år ,83 22 19 år ,75 23 Efter fyllda 18 års ålder förvärvad branschvana: 1 år ,27 23 2 år ,30 23 3 år ,07 25


  Timlön handels

  Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar: , ±: 2, 3,7: 1,1: 1,0: , ±: 2, 3,7: H: Transport- och magasineringsföretag: , ±: 2, 3,6: 3,7: 3,8: , ±: 2, 3,6: I: Hotell och restauranger: , ±: 2, 3,3: 0,3: 0,7: , ±: 2, 3,3: J: Informations- och kommunikationsföretag.. ±.
 • Handels lön 2023 butik
 • Handels lägsta lön

 • 20 kronor fr.o.m. ; 21 kronor fr.o.m. ; Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsanställd tjänsteman med ett års sammanlagd anställningstid i företaget lägst uppgå till: 22 kronor fr.o.m. ; 23 kronor fr.o.m. ; Övrigt lön.

 • Handels lön 2023 butik

  Sofia Larsen, vd för Svensk Handel, är skarpt kritisk. "Vi pressas från alla håll just nu”, säger hon. Handelsanställdas förbund vill se löneökningar för anställda inom butiker, lager och e-handel på 1 kronor i månaden för heltidsanställda. Utöver det vill fackförbundet se en extra satsning på minimilöner på 1

   Handels minimilön 2023 timlön

  Detta ska du som lägst ska ha i lön om du jobbar på en Coop-butik: Ålder Timlön Månadslön. 16 år 88,35 14 17 år 90,80 15 18 år ,04 22 19 år ,93 23 Efter fyllda 18 års ålder förvärvad branschvana: 1 år ,27 23 2 år ,30 23


  Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023