Förgiftning råttgift

13:09
 |  2 Comments

Råttgift jula

Råttgift. De flesta råttgift innehåller ämnen som orsakar blödningar. Symtomen är fördröjda och uppkommer först efter ett dygn eller mer. Långtidsverkande råttgift, så kallade superwarfariner ( bromadiolon och difenakum) innebär störst förgiftningsrisk.

Råttgift katt

Förgiftning. Vid intag av råttgift är behandling med tarmtömning möjlig. Man kan även använda aktivt kol för att förhindra upptag. Motmedel vid förgiftning är vitamin K, innan man sätter in det bör man dock uppskatta graden av förgiftning med upprepade blodprover där man kontrollerar PK. [ 1].

Fått i sig råttgift människa

 • Råttgift i form av utlagt bete eller förtäring direkt ur förpackningen utgör en risk för husdjur. Sekundärförgiftning genom förtäring av råttor och möss som ätit råttgift kan också innebära risk. Vissa skillnader finns mellan olika råttgift och det är därför viktigt att veta vilket råttgift ditt djur har ätit av.

 • Råttgift biltema

  Misstänker du att din katt fått i sig råttgift eller musgift, gör så här: Uppsök veterinär akut. Ta med paketet eller uppgifter om giftet till veterinären. Försök avgöra om katten verkligen har ätit av giftet. Försök inte kräka katten själv, det gör ofta mer skada än nytta.


   Göra eget råttgift

  Symtom. Om hunden fått i sig råttgift blir hunden slö, orkar inte röra sig och slemhinnorna i munnen, tungan och ögonen blir bleka. Hunden börjar blöda. Det räcker med att hunden rör på sig så uppstår blödningar i lungorna eller i tarmen. I värsta fall kan hunden förblöda av inre blödningar.

  Bästa råttgiftet

  Råttgift är ett av de mest bekväma i kampen mot gnagare. Den kan användas både inomhus och utomhus. Detta läkemedel måste dock användas, iaktta alla säkerhetsåtgärder. Faktum är att djur och människor kan lida av det.

  Råttgift hund behandling

  Warfarin är ett ämne som förhindrar blodkoagulering (antikoagulant), en vitamin K - antagonist av kumarintyp som används mot blodproppar och som råttgift (rodenticid, se också dikumarol) och annan skadedjursbekämpning. Warfarin verkar genom att hämma enzymet vitamin K-epoxidreduktas (den polymorfa genen för detta enzym kallas VKORC1.


 • förgiftning råttgift
 • Hur fungerar råttgift

   Vad ska man göra om en person förgiftas med råttgift? Om förgiftning ändå har inträffat är det nödvändigt: Framkalla kräkningar (flera gånger). Ta en stor mängd vätska, ca 3 liter. Drick en sorbent och laxermedel baserat på salt. Ta regelbundet rehydrationslösning.
 • Fått i sig råttgift människa
 • Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023