Tjänstledigt ett år

16:21
 |  1 Comments
 • tjänstledigt ett år
  1. Tjänstledighet handels

  Det kan finnas lagstiftning eller avtal som ger rätt till ledighet, beroende på situation. Under tiden som du är tjänstledig får du ingen lön eller annan betalning från din arbetsgivare och du tjänar som huvudregel inte in rätt till semesterlön. Förväxla inte tjänstledighet med permission, som innebär kort ledighet med lön.
 • Tjänstledighet for studier
 • Tjänstledighet för annat jobb

 • Vanligtvis behöver du ansöka om ledighet, oftast med ganska god marginal innan själva ledigheten börjar. Du kan ha rätt att ta tjänstledigt enligt lagen och enligt kollektivavtalet. Du kan ta tjänstledigt enligt lag om: Du vill vara föräldraledig; Du vill prova nytt jobb (i vissa fall, se nedan) Du behöver vårda en närstående.

 • Tjänstledighet för annat jobb

 • Tjänstledighet utan orsak

  Om du har varit tjänstledig i mer än ett år, är det istället en månad som gäller. Att du måste meddela din arbetsgivare om något förändras. Om du exempelvis slutar studera under din tjänstledighet, bör du meddela din arbetsgivare om detta.


  Tjänstledighet lag

  Prova driva eget företag. Det finns en lag som ger dig möjlighet att få ledigt för att prova driva eget företag. Du ska då ha varit anställd i mer än sex månader. Under sex månader kan du testa på att driva eget företag om din verksamhet inte konkurrerar med arbetsgivaren.

  Tjänstledighet med lön

   Om en närstående blir sjuk och du behöver vara ledig för att ta hand om hen kan du beviljas tjänstledigt enligt Lagen om ledighet för närståendevård. Då får du vara tjänstledig i dagar. Om ni är flera som hjälps åt delar ni alla på de dagarna.

  Tjänstledighet kommunal

  Du har rätt att söka tjänstledigt för att starta eget, i bolagsform eller som enskild firma. Du behöver ha varit anställd i minst sex månader eller 12 månader under de senaste två åren för att ha rätt till tjänstledigt och verksamheten får inte konkurrera med din arbetsgivares verksamhet.

  Tjänstledighet semester

  Enligt det har du som är tillsvidareanställd rätt till tjänstledighet under som mest två år för att ha en annan statlig tidsbegränsad anställning. Förutsättningen är dock att du har varit tillsvidareanställd de senaste tolv månaderna (som minst) hos den arbetsgivare som du begär tjänstledighet från.

  Tjänstledighet for studier

  För dig som vill söka tjänstledigt för att prova ett annat arbete finns det, i normalfallet, tyvärr inget stöd i lagen. Dock kan vissa personer som varit sjuka väldigt länge ha rätt att pröva annat arbete. Detta sker i samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

  Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023