Plats med 1 kvadratkilometer per invånare sverige

16:10
 |  0 Comments
 • Invånare per kvadratkilometer indien
 • Befolkningstäthet norge
 • Befolkningstäthet tyskland

   Senast uppdaterad: Under talet har befolkningen vuxit. Det innebär också att befolkningstätheten har ökat. Befolkningstätheten har gått från 21,6 invånare per kvadratkilometer år , till 25,8 år

   Befolkningstäthet danmark

  Befolkningstäthet, folktäthet, är kvoten mellan ett områdes folkmängd och area och anger hur tätt befolkat ett geografiskt område är. Den vanliga enheten är invånare/km², och kan till exempel åskådliggöras i kartform. Folktätheten varierar betydligt mellan olika platser på jorden.


  Invånare per kvadratkilometer norge

  Befolkningsstatistik. Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.

  Sverige yta hektar

  Föga förvånande så ligger Stockholm högt på listan över de kommuner med flest antal invånare per kvadratkilometer (km 2). Men desto mer förvånad kan man bli av hur vissa kommuner i det närmaste ekar tomma i jämförelse med de folktätaste.

  Invånare per kvadratkilometer nederländerna

  1–10 invånare/km². 10– invånare/km². –1 invånare/km². >1 invånare/km². Detta är en lista över Sveriges kommuner efter indelningen vid årsskiftet / Det finns kommuner. Tabellen nedan kan sorteras för respektive kolumn. Kolumnerna avser följande kategorier.


  Invånare per kvadratkilometer världen

  Befolkningstätheten i Sverige var 4,3 invånare per kvadratkilometer. I övriga Europa var den i medeltal 17,4 invånare per kvadratkilometer. Den årliga befolkningstillväxten uppgick till cirka 30 personer.


 • plats med 1 kvadratkilometer per invånare sverige
 • Invånare per kvadratkilometer indien

  Invånare per kvadratkilometer () Monaco: Singapore: Bahrain: Maldiverna: Malta: Bangladesh: Palestina: Barbados: Mauritius: Nauru: Rwanda: San Marino: Libanon: Nederländerna: Sydkorea: Burundi: Indien: Komorerna: Haiti: Israel:


  Befolkningstäthet norge

 • Högst är arbetslösheten i Oslo med 3,5 procent och den lägsta arbetslösheten finns i Sogn og Fjordane med 1,9 procent. [31] Medelbruttoinkomsten per invånare var i oktober år , 36 norska kronor (42 svenska kronor) i månaden.

 • Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023