Dygnsvila lastbilschaufför

18:32
 |  3 Comments

En reducerad veckovila måste vara minst…?

Arbetstidslagen och EU-lagstiftningen framhåller att det är 11 timmars dygnsvila som gäller. Som lastbilschaufför kan denna tid delas upp i två separata block. En första vila om tre timmar tillåts, följt av nio sammanhängande timmar efter avslutat arbetspass.

Reducerad dygnsvila

 • Summan av en delad dygnsvila ska vara minst 12 timmar. Du får också välja att reducera dygnsvilan från 11 till 9 timmar, som mest tre gånger mellan två veckovilor. En normal veckovila ska vara minst 45 sammanhängande timmar, medan en reducerad veckovila inte får understiga 24 sammanhängande timmar.
 • Kör- och vilotider lathund

  Normal dygnsvila 11 timmar. Reducerad dygnsvila 9 timmar, vid maximalt 3 tillfällen mellan veckovilorna. Tillåtet att köra maximalt 56 timmar under en vecka (6 stycken timmarsperioder). Tillåtet att köra maximalt 90 timmar under två veckor (2 * 6 stycken timmarsperioder).


  Kompensera reducerad veckovila

  Arbetstidslagen reglerar bland annat ordinarie arbetstid 40 timmar/vecka (5 §), övertid timmar/kalenderår (7 §), dygnsvila 11 timmar/24 timmar (13 §) och veckovila 36 timmar/7 dagar (14 §). Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektivavtal (3 §), då gäller i stället reglerna i kollektivavtalet.
 • Reducerad dygnsvila
 • dygnsvila lastbilschaufför
 • Kompensera reducerad veckovila
 • Hur lång får som minst en reducerad dygnsvila vara?

   Jag jobbar som lastbilschaufför och har en tjänst på 67 procent där min arbetstid är schema­lagd till 53,33 timmar varannan vecka. Vad gäller när jag jobbar extra under övriga (ej schemalagda) veckor? Har jag rätt till mertids­ersättning till exempel och i så fall hur beräknas den?.


  Kör- och vilotider dygnsvila

  Dygnsvila. Dygnsvila är den tid under dygnet då en person sover eller vilar. [ 1] Begreppet förekommer inom arbetstidslagstiftning. Inom EU ligger direktivet /88/EG till grund för lagstiftningen. [ 2] I Sverige träder nya regler kring dygnsvila i kraft den 1 oktober , som är mer anpassade efter EU-direktivet. [ 3].

   När måste en reducerad veckovila senast kompenseras

  En dygnsvila får förlängas till en normal veckovila eller en reducerad veckovila. A daily rest period may be extended to make a regular weekly rest period or a reduced weekly rest period. normal dygnsvila: sammanhängande viloperiod om minst elva timmar. regular daily rest period means any uninterrupted period of rest of at least 11 hours.

  Hur kan en uppskjuten veckovila vid utlandskörning kompenseras

  Linnea Edvinsson Nilsson berättar om jobbet som lastbilsförare. Här hittar du mer om lön och utbildning för lastbilschaufförer: formedlinge.

  Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023