Flytta ett lager bakom lager photoshop

09:50
 |  2 Comments

Photoshop tutorials

Photoshop 3D. Lär dig hur du enkelt ordnar om och staplar lager i en bild. Lär dig även att låsa lager för att skydda dem. Du kan skapa komplexa sammansatta bilder med flera lager. I Photoshop kan du enkelt flytta runt lager och gruppera flera lager i en stapel så att du kan utföra åtgärder på dem som en enda enhet.

Adobe kurs online

 • Läs om hur du markerar flera lager för att utföra åtgärder som att flytta, justera, omforma eller använda format i Adobe Photoshop. Du kan även länka två eller flera lager eller grupper. Länkade lager behåller sin relation tills du bryter länken mellan dem.
 • Adobe kurs online
 • Photoshop kurs

   Flytta lager mellan olika projekt i Photoshop. 1. Börja med att öppna både dokumentet innehållandes lagret du vill kopiera samt dokumentet du vill kopiera lagret till. 2. Klicka nu och dra det dokument innehållandes lagret du vill kopiera nedåt.

  Photoshop cc

  Flytta innehållet på ett lager. Flyttaverktyget påverkar bara innehållet på lagret som är markerat, men se upp med inställningen automarkera.

  Photoshop grunder

  Skapa och hantera lager och grupper. Markera, gruppera och länka lager. Montera bilder i ramar. Lageropacitet och -blandning. Maskeringslager. Använda smarta filter. Lagerkompositioner. Flytta, stapla och låsa lager. Maskera lager med vektormasker.


  Flytta innehållet till ett lager.

  Du kan enkelt flytta, kopiera och ordna en bilds lager som du vill i Adobe Photoshop Elements. Du kan flytta ett lager så att det hamnar längst fram eller längst bak, länka eller bryta länkar till lager, sammanfoga lager och mycket mer.

  Att kopiera en uppsättning lagerstilar

  Regel 4: Vi kan inte flytta andra lager under bakgrundsskiktet. Okej, så vi kan inte flytta bakgrundsskiktet ovanför ett annat lager. Vad händer om vi försöker flytta ett annat lager under bakgrundsskiktet? Jag klickar på lager 1 och försöker dra det under bakgrundsskiktet, men det fungerar inte heller.
 • flytta ett lager bakom lager photoshop


  1. Öppna bilden och flytta över

  Om du vill redigera bilder på ett icke-förstörande sätt bör du arbeta på ett duplicerat lager. Mer information om duplicering av lager finns i Grundläggande om lager. Välj verktyget Skugga eller Efterbelys. Välj en penselspets, och ange penselalternativ i alternativfältet. Välj något av följande på menyn Intervall i.

  Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023