De globala målen 6

12:00
 |  1 Comments
 • de globala målen 6

 • Rent vatten fönsterputs

  Mål 6: Rent vatten och sanitet. Här kan du testa dina kunskaper om Globala målen genom att svara på frågor om Mål 6: Rent vatten och sanitet. Genom att svara på frågor klarar du av utmaningar och ökar din kunskap samtidigt som du får tips på hur du kan bidra till en bättre värld. Här kan du spela den fulla versionen av det här.

  Fn agenda 2030

   Agenda och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 6 av 17; rent vatten och sanitet för alla. Illustration: FN / Regeringskansliet.

  Vad är sanitet

  Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra!.

  Globala målen 2030

  Publicerad 05 juli · Artikel från Klimat- och näringslivsdepartementet. Sveriges genomförande av Agenda , Skr. / I skrivelsen redogörs för regeringens samlade arbete med att genomföra Agenda och de globala målen för hållbar utveckling som antogs av FN:s generalförsamling i september

  Vad är agenda 2030

 • Att låta barnen reflektera över ett grundläggande mänskligt behov – att ha ett hem. Se likheter och skillnader mellan olika hem och kulturer. Arbeta med Globala målen 6, rent vatten och sanitet för alla, och 16, fredliga och inkluderande samhällen. Anpassad grundskola.
 • De 17 globala målen

  Om Globala målen. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.


 • Vad är agenda 2030


  1. Rent vatten i världen

  Den 25 september antog FN:s alla medlemsländer i generalförsamlingen den historiska resolutionen Agenda för hållbar utveckling. Hittills har totalt länder världen över formulerat och antagit de globala målen. [7] De globala målen består av delmål och indikatorer.

  Fn globala mål

  Agenda är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

 • De 17 globala målen


 • Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023