Hantering av varor och gods skolverket

10:13
 |  0 Comments

Försäljning och serviceprogrammet skolverket

Ämnet godshantering behandlar godshantering med hjälp av truckar, maskiner och olika typer av lastbärare. Det behandlar också lastning, lossning och lastsäkring av gods samt lagar och andra bestämmelser som reglerar yrkesmässig godshantering.

Servicekunskap 1 skolverket

Administrativa funktioner i fråga om ansvarsbestämmelser, anpassade till hantering av varor och gods i lagermiljöer. Hantering av varor och gods i funktionsspecifika lagermiljöer med hjälp av de maskiner och den utrustning som krävs. Hantering av farligt gods i olika lagermiljöer.


Försäljning och serviceprogrammet kurser

Försäljning och kundservice Personlig försäljning 2 Servicekunskap 2 Godshantering Hantering av varor och gods Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation 1 Handel Handel – specialisering Praktisk marknadsföring 2 Hygienkunskap Hygien Information och kommunikation Information och kommunikation 2 Inköp och.

Vad är viktigt vid lastning och lossning truck

  Hantering av varor och gods Kurskod: GODHAT0 Poäng: Kursen hantering av varor och gods omfattar punkterna 1–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte. Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen. Skoltyper.


Skolverket personlig försäljning 1

Ämneskod: GOD. Ämnet godshantering behandlar godshantering med hjälp av truckar, maskiner och olika typer av lastbärare. Det behandlar också lastning, lossning och lastsäkring av gods samt lagar och andra bestämmelser som reglerar yrkesmässig godshantering. Skoltyper.


Servicekunskap skolverket

Bemötande av kunder eller gäster i servicesituationer samt hantering av klagomål och reklamationer. Betydelsen av god kännedom om de produkter och tjänster som branschen erbjuder samt intern och extern marknadsföring. Grundläggande skyltning och presentationsteknik. Presentation av varor och tjänster tillsammans och var för sig.
 • hantering av varor och gods skolverket


 • Försäljning och service komvux

 • Godshantering Hantering av varor och gods Lastbärare Maskinell godshantering Tunga arbetsmaskiner Godstransporter Godstrafik Godstransporter – specialisering Lastbilsmonterad kran Grönyte- och småmaskinsteknik Grönyte- och småmaskinsteknik Handel Handel – specialisering
  1. Vad är viktigt vid lastning och lossning av lastbil på lastkaj eller ramp

  – Alternativa lagersystem och lagerstrukturer för gods- och varuflöden. – Administrativa funktioner i fråga om ansvarsbestämmelser, anpassade till hantering av varor och gods i lagermiljöer. – Hantering av varor och gods i funktionsspecifika lagermiljöer med hjälp av de maskiner och den utrustning som krävs.
 • Försäljning och service komvux
 • Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023