Modul språk och kunskapsutvecklande arbete

15:04
 |  0 Comments

Interaktiv bok

Modulen inleds med det språk- och kunskapsutvecklande uppdraget, därefter följer artiklar som handlar om hur ni genom utforskande samtal, läsande och skrivande kan utveckla elevernas ämneskunskaper och ämnesspråk. I modulens undervisningsaktiviteter får ni möjlighet att pröva olika sätt att utforma, stötta och följa upp elevernas språkanvändning.

Interaktiv läsning

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i olika ämnen Nationellt centrum för svenska som andraspråk Råd och stöd Resurser och fördjupning I den här artikeln kan du läsa mer om vad som är centralt i det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet (SKUA) för olika ämnen. Vi tipsar också om material för den som vill lära sig mer.

3 Modul: Språk- och

  Det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet (SKUA) är gynnsamt för många elever, och nödvändigt för elever som utvecklar svenskan som sitt andraspråk. Ett fokus på språklig stöttning i alla ämnen gynnar språkutveckling liksom elevernas ämneskunskaper.


I Skolverkets lärportal finns ett

 • Välkommen till Lärportalen Här finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Läs nyskrivna artiklar av forskare inom pedagogik och didaktik, se undervisningsfilmer och pröva nya sätt att undervisa. Alla modulområden Digital kompetens chevron_right Engelska chevron_right Hållbar utveckling chevron_right.
 • Modulen för gymnasiet är till

  Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är ett förhållningssätt som är gynnsamt för alla barn men nödvändigt för att nyanlända och flerspråkiga elever ska lyckas i skolan (Nationellt Centrum för svenska som andraspråk ). Sandell Ring () menar att när ett språk- och.

   Varför arbeta språk- och

  För att barn och elever med ett annat modersmål ska ha förutsättningar att klara av utmaningen att parallellt inhämta och utveckla kunskaper och lära sig det svenska språket krävs en undervisning som innehåller ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Genom utbildning om SKUA stärks lärarens förmåga att ta sig an en lärandemiljö där olika normer och värderingar.
 • I Skolverkets lärportal finns ett

 • Yrkesspråk innehåller ofta en komplicerad terminologi

  Flerspråkighet och digital kompetens. För flerspråkiga elever i fritidshemmet kan digitala verktyg vara ett viktigt stöd. Här får du som arbetar i fritidshemmet ta del av en film och en podd som beskriver varför det är viktigt och hur du konkret kan arbeta med eleverna. Till materialet finns diskussionsfrågor för er att arbeta vidare.

  Skolverket stoppade modultext i

  Specialpedagogik för lärande riktar sig till förskolan, förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan, gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, skolverksamhet vid särskilda ungdomshem, kommunal vuxenutbildning och komvux som anpassad utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Specialpedagogik för lärande för.


 • Interaktiv bok
 • modul språk och kunskapsutvecklande arbete


 • Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023