Torsöbron höjd

10:04
 |  3 Comments

Var startades jula

Höjd: 18 meter (segelfri höjd) Material: betong: Byggbolag: Trafikverket och Mariestads kommun. Datum; Färdigställd: Trafik; Trafikslag: Bil-, cykel- och gångtrafik.

Fri höjd broar sverige

Bron har en segelfri höjd på 18 m. Bron ersatte 19 november färjetrafiken som varit igång sedan Bofasta Torsöbor kallas för "Torsövargar". Klimatet på Torsö med omgivande öar är maritimt vilket innebär att höst och vinter generellt sett är mildare än klimatet på fastlandet.

  Torsövargarna

Torsöbron: Väg: Nej: Mariestad: Älvsborgsbron: Väg/Cykel: Ja: Göteborg: E Angeredsbron: Väg/Cykel: Nej: Göteborg: E6/E Norra Marieholmsbron: Järnväg/Cykel: Göteborg:

Torsö karta

Coordinates: 58°48′06″N 13°49′34″E Torsö (Thor's Island [2]) is the biggest island of the lake Vänern, area km 2. Torsö is located in Mariestad Municipality. Torsö formerly consisted of two islands (Torsö and Fågelö), but around the water in between was pumped out, and the former lakebed is now used for growing crops.

Ö utanför mariestad

Torsöbron V för 18 min sedan, 1 km åt väster 3 m/s 9,5° Lyrestad för 18 min sedan, 14 km åt öster 2 m/s 9,4° Moholm för 18 min sedan, 21 km åt sydost 1 m/s 10,2° Motorp för 18 min sedan, 23 km åt sydväst 0 m/s 10,2° Låstad för 18 min sedan, 26 km åt söder 4 m/s 10,6° Gullspång för 18 min sedan, 27 km åt nordost 0 m/s 9,2.

Torsö restaurang

 • Torsöbron är en bro över Östersundet i Vänern som förbinder fastlandet med Torsö. Bron invigdes och ersatte den reguljära färjetrafiken.[1].

 • torsöbron höjd

 • Torsöbron restaurang

   By The Travelling Wanderer. “ Beautiful Drive ”. Aug If you're in the area, its worth driving to Torso. The bridge is beautiful, and there's a restaurant that is conveniently close by. Driving through torso, one arrives at the point where the ferry leaves for Djuro national park & Brommo national park. Unfortunately we didn't get to.

  Torsöbron

  The following 5 files are in this category, out of 5 total. Torsö Bridge, Vänern, Torsö Torsöbron by Vincent Eisfeld -
 • Torsö restaurang
 • Var startades jula

 • Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023