Skalor på ritningar

17:46
 |  1 Comments
 • skalor på ritningar
 • Teknisk ritning

 • Planritning skala

   Några vanliga ritningstyper för bygg- och anläggningsprojekt beskrivs nedan inkl. vanliga måttskalor och exempel på innehåll. Situationsplan (skala ) En situationsplan är en översikt över fastigheten som skall byggas på, intilliggande fastigheter och tomtgränser.

  Symboler på ritningar

  En skalstock används för att mäta med i olika skalor på ritningar. Vid olika sorters avbildningar av verkligheten eller objekt, till exempel kartor eller tekniska ritningar, anger skalan förhållandet mellan ett visst avstånd på avbildningen och motsvarande avstånd i verkligheten.

  Skala 1:50

  Vanligen utgår måtten på byggnadsritningar från konturer t ex insida alt utsida av väggar. I vissa fall är dock måtten tagna mellan mittpunkter, t ex om från mitten/centrum av en vägg eller pelare. Med hjälp av måttgränslinjerna skall man kunna utläsa detta varifrån måttet utgår.

  Skala ritning omvandlare

  Om ritningen innehåller flera olika skalor, skriv ut skalan vid varje enskild detalj, se exempel i bild 3. Skalstock placeras endast i ritningar som har en och samma skala. Bild 3: Vid varierande skala skriv ut skalan vid varje detalj.

  Olika typer av ritningar

  3 Skalor De rekommenderade skalorna för användning på tekniska ritningar anges i följande tabell. Den skala som skall väljas för en ritning beror på det avbildade föremålets komplexitet och syftet med avbildningen. Under alla förhållanden skall den valda skalan vara stor nog för att tillåta lätt och entydig tolkning av given.

   Vilka är de vanligaste ritningsformaten på en vvs-ritning?

  En skalstock är en linjal med olika skalor för mätning på ritningar. Skalstocken har en triangulär form och kan på så sätt bestå av totalt sex olika skalor. Den vanligaste längden för en skalstock är mm. Men det finns både kortare och längre varianter av skalstockar.


  Vad kallas en ritning som visar ett objekt i genomskärning

  Du ändrar default-listan via Options > User Preferences > Default Scale list. Tänk på att default-listan sparas i registret på din dator och kan då påverka alla dina ritningar. När du lägger till skalor i Drawing Scale-listan så tänk på att du sätter både ett namn på din skala och sedan den faktiska skalan.

  Teknisk ritning

 • Ett ritbord. En teknisk ritning är ett tekniskt dokument som används för att helt och hållet ange krav för produkter som ska tillverkas eller bearbetas. [ 1] Tekniska ritningar är till exempel ritningar på byggnader eller inredningsdetaljer, maskiner eller maskindelar samt båtar, fartyg eller andra farkoster.

 • Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023