Stroke definition svenska

16:57
 |  0 Comments

Livslängd efter stroke

Stroke, även (förr vanligen) slaganfall, är ett sjukdomstillstånd där syrebrist i en del av hjärnan leder till celldöd i det drabbade området. Stroke innefattar hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning, vilka båda leder till skador i hjärnan. Vid en stroke kan det drabbade området av hjärnan inte fungera normalt.

Lindrig stroke symptom

Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. Det kan vara livshotande och kräver omedelbar vård på sjukhus. Ring genast om du själv eller någon i närheten har symtom som kan bero på stroke.


  Komplikationer efter stroke

Stroke Snabbt påkommande fokal störning av hjärnans funktion med symtom som varar minst 24 timmar eller leder till döden, där orsaken inte uppenbarligen är annan än vaskulär. I fall av djup medvetslöshet eller subaraknoidalblödning kan symtomen vara globala.
 • stroke definition svenska

 • Stroke akut behandling

  Blod tränger då ut i hjärnvävnaden. Då kan blod strömma ut till det hålrum som omger hjärnan, vilket förstör nervceller och vävnaden runt hjärnan. Det tryck som skapas av blodströmmen skadar också nervcellerna. Ibland kommer hjärnblödningen av att ett pulsåderbråck brister. Det här drabbar främst yngre personer och är ofta.


  Stroke behandling

  Stroke är ett samlingsnamn på de symptom som uppstår när hjärnans nervvävnad skadas på grund av hämmad syretill­försel. Syrebristen uppkommer när en blodpropp har bildats i något av hjärnans blodkärl, hjärninfarkt. Stroke kan även uppstå när ett blodkärl brister inne i hjärnan eller på hjär­nans yta, hjärnblödning.


 • Stroke i lillhjärnan
 • Stroke i lillhjärnan

 • Stroke is a medical condition in which poor blood flow to the brain causes cell death. [5] There are two main types of stroke: ischemic, due to lack of blood flow, and hemorrhagic, due to bleeding. [5] Both cause parts of the brain to stop functioning properly.
 • Stroke symptom kvinnor

  About Stroke. A stroke, sometimes call a brain attack, happens in one of two ways: A blocked artery or a ruptured artery. A stroke, sometimes called a brain attack, occurs when something blocks blood supply to part of the brain or when a blood vessel in the brain bursts. In either case, parts of the brain become damaged or die.

  Tyst stroke symptom

   stroke. The effect of acute deprivation of blood to a part of the brain by narrowing or obstruction of an artery, usually by thrombosis (80 %), or of damage to the brain substance from bleeding into it (CEREBRAL HAEMORRHAGE) (15%). Subarachnoid haemorrhage is the cause in 5%.


  Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023