Bris får mest samtal under midsommar

13:35
 |  1 Comments

Under sommaren försvinner många

    Under sommaren har Bris haft stödjande samtal med barn via chatt, telefon och mejl, en ökning med 9 procent jämför med samma period förra året. Period för mätningen är 13/6–14/8 Samtalsstatistiken gäller hela landet och går inte att bryta ned på mindre geografiska nivåer.

Samtal till Bris har ökat

Mellan den 13 juni och den 14 augusti har Bris haft nästan 7 kurativa samtal med barn, och många av samtalen har handlat om psykisk hälsa. 18 respektive 14 procent av samtalen har handlat.

Bris. Under sommaren förra

Förra året ökade antalet samtal till Bris markant under sommaren och även under årets sommarlov har många barn hört av sig till organisationen, enligt ett pressmeddelande.

Skolstängning och corona ökar samtal till

Publicerat Under sommarlovet har Bris haft nästan 7 kurativa samtal med barn – en ökning med 30 procent jämfört med förra årets sommarlov. Det är första året som barn har kunnat kontakta Bris oavsett tid på dygnet och barns behov av att få prata med någon om sin situation har uppenbart varit stort.

Samtalen till BRIS har ökat

Förra året hade Bris kuratorer 5 samtal med barn under perioden 13/6–14/8 – fler än något tidigare sommarlov. I år har Bris, sen i mars, dessutom öppet under dygnets alla timmar. Hittills har nattöppet stöd inneburit fler samtal från barn där ångest, oro och självmordstankar är i fokus.

    Rekordmånga samtal till Bris

Totalt under jullovet, mellan 21 december och 6 januari, tog Bris emot runt 1 samtal, varav ett antal samtal om dagen handlar om vuxnas missbruk. Under jullovet handlade ett tal samtal om vuxnas missbruk – i år ökade det till samtal under perioden. – Det är väsentligt fler. Vi ser visserligen alltid en ökning av samtal.


Succé för Bris-grillen! Många Almedalsbesökare ville

Samtal från barn till Bris, Barnens rätt i samhället, har ökat kraftigt under våren och försommaren. I maj tog Bris emot fler än 3 samtal – en ökning med 20 procent sedan maj


  • Samtal till Bris har ökat


  • Under pandemin har trycket

  • Förra året mottog organisationen Bris, barnens rätt i samhället, 4 samtal från unga under sommarlovet. helskärm Maria-Pia Cabero. Foto: Sara Arnald/Pressbild.

  • Under pandemin har trycket
  • bris får mest samtal under midsommar


  • Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023