Tecken på nitrit i akvarium

13:29
 |  1 Comments

  Mäta nitrit akvarium

Nitrifikationsprocessen, eller “kvävecykeln” som den ibland kallas, följer ett givet mönster i ett akvarium. Om man med mätinstrument följer halterna av ammonium så kommer märka att de stiger de första veckorna tills de gynnsamma bakterierna fått fäste och omvandlar ammonium till nitrit.


Hög nitrit akvarium

Man skulle kunna säga att när du mäter ökande halter av nitrat (NO3) i ett nytt akvarie så är det bra, därför att det är ett tecken på att du har fått igång hela kedjan. NO3 i (relativt) höga halter är ingen fara för fisk.

 • tecken på nitrit i akvarium


 • Sänka nitrat akvarium

  Igår var jag på Akvarielagret och köpte in första fiskarna, siamesiska algätare, sötvattensräkor (5 av varje) samt 2 Andcistrus-malar. Samtidigt passade jag på att testa vattnet i karet. Det fanns nitrit i det, inte högsta värdena, men inte de lägsta heller på provstickorna. Jag har använt Aqutan och Nitrivec i vattnet.


 • Nitratvärde akvarium

 • No3 akvarium

  Nitrit bryts ner av bakterier till nitrat (NO3) som är den huvudsakliga slutprodukten i kvävecykeln. NO3 är stabilt och den kväveförening som dominerar i ett fungerande akvarium. NO3 är inte alls lika giftigt som NH3 och NO2. Höga koncentrationer av NO3 anses dock inverka hämmande på fiskarnas allmänhälsa, tillväxttakt.

  Kvävecykeln akvarium

  Innebörden av nitrat i akvarium är troligtvis än mindre begripligt för fiskägare än effekterna av ammoniak och nitrit. Trots att nitrat inte är direkt dödligt på sätten ammoniak och nitrit är kan nitrat i akvariet på längre sikt ha negativa effekter på fiskar, plantor och akvariets miljö i stort.

  Få bort nitrit i akvarium

  Betydelsen av nitrater i akvariet är uppenbarligen mindre begriplig av fiskare än effekten av ammoniak och nitrit. Även om nitrater inte är direkt dödliga i hur ammoniak eller nitrit är, har höga halter av nitrat negativ effekt på fisk, växter och akvarium i allmänhet. Effekt på fisk.

  Medel mot nitrit akvarium

   Jag försöker illustrera att fiskarna är mycket mer utsatta för förändringar i våra akvarium och där med mottagligare för sjukdomar. Stress av yttre påverkan är nog en av de vanligaste grundorsakerna till sjukdomar om vi borter från att de blir direkt smittade av överförbara parasiter eller infektioner.

  Nitratvärde akvarium

 • Reducerer indholdet af ammoniak med op til 14 gange og nitrit med op til 10 gange. Kan både andvendes ved etablering af et nyt akvarium og efter behandling med lægemidler og efter ethvert vandskift. Tetra SafeStart er ideel i kombination med AquaSafe der fremmer bakteriernes kolonisering. 50ml for 60L vand.


 • Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023