Järnväg filipstad

11:16
 |  0 Comments

Inlandsbanan

Östra Värmlands Järnväg (ÖWJ) var en normalspårig järnväg mellan Kristinehamn och Persberg med en sidobana till Filipstad. Delen mellan Kristinehamn och Nykroppa finns kvar som en del av Inlandsbanan. Innehåll 1 Historia 2 Referenser Noter 3 Vidare läsning Historia Ritning till Järnvägsbyrån i Kristinehamn.

Järnvägar sverige

Filipstads Norra Bergslags Järnväg (FNBJ) var en smalspårig mm järnväg mellan Filipstad och Nordmark i Värmlands län. Historia Filipstads norra bergslags järnvägsaktiebolag bildades med Uddeholmsbolaget som den största aktieägaren med 40 procent.

  Nya järnvägar i sverige

Filipstad – Lersjö järnväg (Daglösen – Lersjön). Längd km. Spårvidd m. Banans största lutning är Byggdes Järnvägen gick upp i Östra Värmlands Järnväg, sedermera Mora – Vänerns järnväg. Det finns enl Bostedt (nedan) sparsamt med uppgifter kring denna järnväg.


Läs det senaste om Järnväg.

 • Filipstad Norra Bergslags Järnväg (FNBJ) Ovanstående bild visar stationen Filipstad Västra Stationen ägdes av Bergslagernas Järnvägar, BJ men användes också av FNBJ. Foto ur resehandbok från


 • Östra Värmlands järnvägsaktiebolag bildades för att

  Därmed bestod NKlJ i praktiken av en sammanhängande järnväg mellan Filipstad och Munkfors När Karlstad - Munkfors Järnväg (KMJ) öppnades för allmän trafik, Munkfors - Deje 1 oktober och Deje - Karlstad 1 mars , sköttes driften och räkenskaperna av NKlJ. Från 1 januari arrenderades KNJ av NKlJ.


 • Läs det senaste om Järnväg.

 • Från Filipstad byggdes en ny

  Utgiven Lerviks järnväg. Längd km. Spårvidd m. Rälen, vars vikt var 5 skålpund per fot anskaffades från Skottland. Fastställelse och plan den 10/7 Statslån kr. Öppnades för trafik Järnvägen lades ned sedan Mora – Vänerns Järnväg öppnades för trafik


  I början av augusti beslöt

   01 Lerviks Järnväg (Filipstad) 02 Filipstads – Lersjö Järnväg; 03 Saxå banan (Filipstad) 04 Lesjöfors Järnvägar; Linjen Lesjön – Agen; Linjen Franstorp-Långbansände; 05 Rämen – Liljendals Järnvägar; Banan vid Liljendal; Linjen Oforsen – Slädsjön; Linjen Slädsjön – Rämen sjön.

  Koncession på en smalspårig järnväg,

  Forshyttan (Filipstad) Fick sina privilegier Någon hammarsmedja byggdes inte utan den som användes var den vid Brattforshyttan. Delägarna i Pardis och Forshyttan uppförde senare Svartåhyttan som en hjälphytta. Hyttområde, × m st (N-S), bestående av 1 masugnsruin, 1uppfartsramp, 3 rostbås, 1 husgrund, 2 källargropar och.
 • järnväg filipstad

 • Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023