Konto försäljning varor utanför eu

10:49
 |  1 Comments

Ingående moms konto

När du som företagare säljer en vara eller en tjänst till en köpare i ett land utanför EU ska du i vissa fall inte ta ut någon svensk moms på försäljningen. Här hittar du mer information om vad som gäller, vilka undantag som finns och hur du ska gå till väga.

Moms försäljning utanför eu

Exempel: bokföra försäljning av varor till kund i land utanför EU (kontantmetoden) En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt varor om totalt 10 USD till en kund i USA och denna faktura har blivit betald när växelkursen är 10 SEK per USD. Varuvärdet är USD och USD avser frakter.

Periodisk sammanställning

Du har sålt varor till en kund i ett land utanför EU för 10 Euro till en valutakurs på 10 kronor. Av beloppet är Euro kostnader för frakt som kund ska betala för. Då du bokför med fakturametoden så bokför du först när du skickar fakturan så här.

  Bokföra försäljning till företag inom eu

Utanför EU. Samma regler gäller vid försäljning av varor och tjänster till privatpersoner utanför EU. Försäljningen ska redovisas med svensk moms för tjänster, men inte för varor. Försäljning av varor till privatperson utanför EU: Konto (Försäljning varor till land utanför EU) Kredit Summa Konto 19XX* Debet Summa.
 • konto försäljning varor utanför eu


 • Försäljning av varor till privatperson utanför eu

  Ett företag har köpt in varor från ett land utanför EU för 10 dollar. Valutakursen är 10 SEK per USD. I svenska kronor blir fakturan därför kronor. När företaget mottar fakturan från leverantören kan bokföringen se ut så här: Konto. Debet. Kredit.

 • Ingående moms konto
 • Bokföra försäljning till privatperson inom eu

  Varor som säljs via distansförsäljning från ett land utanför EU räknas som export och moms ska då inte tas ut av köparen, dock finns ett undantag för varor som understiger EUR. Omsättningströskeln avser distansförsäljning av varor och tjänster samt försäljning av OSS-tjänster till andra länder än Sverige (unionsintern.

  Är norge med i eu

 • Distansförsäljning av varor som levereras från ett land utanför EU räknas som export och någon moms skall inte tas ut från köparen enligt huvudregeln, undantag finns för varor som säljs för ett värde som understiger EUR.
 • Är norge med i eu
 • Sälja tjänster utanför eu moms

   Varor som levereras till ett land utanför EU räknas däremot som exporterade, oavsett om köparen är beskattningsbar person eller konsument, och momsbeläggs därmed inte utan redovisas i ruta 36 försäljning av tjänster till konsumenter (icke beskattningsbara personer) i andra länder och där tjänsterna anses omsatta i Sverige.

  Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023