Näsor lönn

11:40
 |  2 Comments
 • Lönn stam

 • Lönn träd

  Lönnens delfrukter kallas av barn för "näsor". Om de öppnas och fröet petas bort, kan de tack vare sin klibbighet fästas en kortare stund på nästippen som en lösnäsa. Underarter. Arten delas in i följande underarter: [3] A. p. platanoides; A. p. turkestanicum; Bevarandestatus.

 • näsor lönn
 • Lönn blad

  Bladsjukdomen lönntjärfläck, som orsakas av en svamp, är vanlig inom lönnens utbredningsområde i Sverige. Många känner lönnens frukter som ”näsor”. Om de öppnas och fröet petas bort, kan de tack vare sin klibbighet fästas en stund på nästippen som en lösnäsa.

  Lönn stam

  Utseende. Lönnen är ett stort, bredkronigt träd som kan bli 20 meter högt. Ädre träd får en typisk gaffelförgrening. Barken är slät hos unga träd men spricker med tiden upp i stammens längdriktning. Lönn (vänster) och naverlönn (höger). Illustration Bo Mossberg från Den nordiska floran.


  Lönn egenskaper

   På svenska kallar vi i dagligt tal dessa frukter för 'näsor' och på engelska heter de samaras. Kännetecknande för alla lönnar är att de har två delfrukter med vingar, sk 'lönnäsor. Foto av Acer tegmentosum, Ulriksdals Trädgård på Kivik samt Acer micranthum från Arboretet i Hörsholm, Danmark.

  Lönn frön

  Träden har inte bara blommor. De har frukter och frön också. Lönnens frukter har två De kallas lönn-näsor. vingar. De mognar på sommaren. Förr planterade man ofta ett träd bredvid sitt hus. Detta träd kallades vårdträd. Vårdträdet skulle ge skugga åt gårdens folk och det skulle skydda mot regn, blåst och olycka.

  Lönn arter

  Lönnsläktet består av små till medelstora träd eller buskar, som vanligen är lövfällande. Ett kännetecken för lönnar är att de har motsatta blad, som hos många arter är handflikiga med tre eller fem bladflikar. Lönnarnas blommor är ofta ganska oansenliga, men ger trots det rikligt med nektar [ 4] då lönnen är beroende av.
 • Lönn blomma
  1. Lönn bark

  Naverlönnen (Acer campestre) är en art i familjen kinesträdsväxter. Arten blir en stor buske eller ett litet träd som sällan blir högre än 15 meter, men kan bli upp till 25 meter. Bladen är ofta dunhåriga på undersidan, mindre än hos skogslönn och tysklönn och har tre till fem rundade flikar.

  Lönn blomma

 • Lönnens delfrukter kallas av barn för "näsor". Om de öppnas och fröet petas bort, kan de tack vare sin klibbighet fästas en kortare stund på nästippen som en lösnäsa. Underarter. Arten delas in i följande underarter: [3] A. p. platanoides; A. p. turkestanicum; Bevarandestatus.
 • Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023